nakladatelství C.H.BECK
logo Magan

Standardní služby a jejich ceník pro rok 2024

Všechny naše služby poskytují informace vašim klientům z řad internetových uživatelů. Vy sami, pokud se nerozhodnete využívat Internet jako komunikační médium, připojení na Internet ani počítač nepotřebujete.

Zdarma

Tuto službu již neposkytujeme.

Seznam (cena: 1 000 Kč za rok) - objednat

V rámci služby Seznam poskytujeme zápis do databáze, ve které může návštěvník našeho serveru vyhledávat podle jména advokátní kanceláře, advokáta či advokátního koncipienta, místa působnosti (podle města, okresu a kraje), právního zaměření a jednacího jazyka.

Po nalezení má návštěvník k dispozici tyto údaje:

  • název advokátní kanceláře a jména jejích advokátů a advokátních koncipientů
  • adresu, telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu všech poboček
  • právní zaměření (dle vašich požadavků)
  • jednací jazyk
  • u každého advokáta a advokátního koncipienta potom registrační číslo ČAK, individuální telefonní číslo pevné linky, číslo mobilního telefonu, e­mailovou adresu, jeho právní zaměření a jednací jazyk.

V ceně jsou zahrnuty případné změny údajů.

Seznam s e-mailem (cena: 1 900 Kč za rok) - objednat

Ke službě Seznam obdržíte jednu e-mailovou schránku s adresou Jmeno@SeznamAdvokatu.cz, na kterou jsou také doručovány e-maily odeslané na adresy:

Jmeno@ZoznamAdvokatov.cz, Jmeno@Anwaltsverzeichnis.cz, Jmeno@Attorneys.cz, Jmeno@AttorneyDirectory.cz, Jmeno@Anwaelte.cz, Jmeno@Advokaten.cz, Jmeno@Avocats.cz, Jmeno@Advokaty.cz, Jmeno@Adwokati.cz, Jmeno@Avvocati.cz, Jmeno@Avvocato.cz, Jmeno@Abogados.cz, Jmeno@Abogado.cz, Jmeno@Adwokaci.cz, Jmeno@Adwokat.cz, Jmeno@Ugyvedek.cz, Jmeno@Ugyved.cz, Jmeno@1advokat.cz.

Jméno v adrese si sami určíte.

V rámci služby získáte přístup ke schránce z aplikace typu Outlook, přístup přes webové rozhraní (můžete si tedy poštu vybírat např. v internetové kavárně) a upozornění na novou poštu pomocí mobilního telefonu. Poštu lze přeposílat do jiné Vaší schránky.

Schránka je ochráněna proti příjmu nevyžádaných e-mailů (pomocí tzv. anti-spamového filtru).

Po dohodě Vám můžeme zřídit další e-mailové schránky.

Seznam s propojením (cena: 3 900 Kč za rok) - objednat

Kromě standardního výpisu údajů služby Seznam bude navíc zobrazena adresa Vašich webových stránek a přes internetový odkaz s nimi propojena.

Službou zveřejníte adresu Vašich webových stránek a zvýšíte jejich propagaci. Stránky tím také propojíte přes náš server s většinou českých a zahraničních internetových vyhledavačů a zvýšíte koeficient svých stránek, podle kterého jsou stránky ve vyhledavačích řazeny.

Další infomace získáte na e-mailové adrese info@seznamadvokatu.cz.